Regulamin

Regulamin

Samochodowy Rajd Turystyczny
Z okazji 26. Finału WOŚP
pod nazwą „IV Turystyczny Rajd 4×4”
Zielona Góra 14-01-2018r

 

1. ORGANIZATORAMI rajdu są:
– Octagon Group Sp. z o.o., działająca pod nazwa YOLO Events;
– Automobilklub Lubuski,

2. MIEJSCE IMPREZY
Start – Zielona Góra
Meta – Zielona Góra

3. WŁADZE
Komandor – Michał Rządzki
Kierownik BK – Dominik Baranowski

4. POSTANOWIENIA OGÓLNE
Rajd stanowi imprezę popularną o charakterze otwartym dla kierowców nie posiadających
licencji sportów samochodowych. Wszyscy uczestnicy zobowiązani są posiadać ważne dokumenty
uprawniające do poruszania się po drogach Rzeczypospolitej Polskiej.
Organizator zastrzega sobie prawo do odmowy dopuszczenia załogi do startu bez podania przyczyny.

5. POJAZDY DOPUSZCZONE
Do udziału w imprezie dopuszcza się samochody terenowe z napędem na cztery koła o
dopuszczalnej masie całkowitej do 3,5t dopuszczone do ruchu (przegląd + oc) oraz pojazdy
ATV / UTV i motocykle pod warunkiem dopuszczenia do ruchu (przegląd + oc).

6. OBOWIĄZKI ZAŁOGI – do obowiązków załogi należy:
– Obecność na Badaniu Kontrolnym
– Obecność na odprawie uczestników
– Przejazd trasy imprezy z zachowaniem kolejności i kierunku zgodnego z książką drogową.
– Uczestnicy są zobowiązani do wykonywania poleceń obsługi imprezy.

7. UBEZPIECZENIE
Kierowcy uczestniczący w imprezie muszą posiadać obowiązkowe ubezpieczenie OC.
Organizator nie przyjmuje na siebie odpowiedzialności za szkody i straty w stosunku
do załóg i ich sprzętu, jak również spowodowanych przez nie w sposób pośredni lub
bezpośredni szkód w stosunku do osób trzecich i ich mienia. Ponieważ zawodnicy będą
poruszać się po terenach leśnych, niedopuszczalne jest zjeżdzania z wyznaczonej trasy i
będzie wiązało się ono z karami nakładanymi przez policję oraz straż leśną.

8. Charakterystyka Samochodowego Raju Turystycznego:
Trasa – około 65 km
Próby sprawnościowe – 1
Pytania BRD – 1kpl

9. PROGRAM
– Zamknięcie listy zgłoszeń 14-01-2018 – godzina 10:00
– Odprawa załóg – godzina 10:30
– Badania Kontrolne – godzina 7:00 – 10:00
– Start 1-szej załogi – godzina 11:00
– Meta 1-szej załogi – godzina 19:00
– Zakończenie – godzina 20:00

 

Regulamin w formacie PDF do pobrania tutaj pdf

Dołącz do
naszych klientów


Nasi klienci